Deze website maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik van de website te kunnen analyseren.

Inleiding

Als je contact zoekt met En Suite hebben we je gegevens nodig om persoonlijk naar jou te kunnen reageren. We springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met het bestuur.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op leden.ensemble-ensuite.nl. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 september 2018.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het Apeldoorns Renaissance en Barok Ensemble En Suite (“En Suite”), gevestigd Julianalaan 9, 8171 EA te Vaassen is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die En Suite verwerkt van iedereen die wel eens contact heeft (gehad) met En Suite, zoals onze leden, donateurs, concertbezoekers en belangstellenden.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of bankrekeningnummer zijn persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met En Suite, zoals leden, donateurs, belangstellenden en mensen die kaarten voor onze concerten bestellen via onze website.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je deze gegevens invult op een aanmeldformulier of bestelformulier. Je bankrekeningnummer ontvangen we van onze bank op het moment dat jij een betaling aan En Suite doet.

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling

Als jij kaarten bestelt voor een concert, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen verwerken en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling.

Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, betaalgegevens en je telefoonnummer.

De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens voor je donateurschap

Als je donateur wordt van En Suite bewaren we de volgende gegevens: je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens.

We bewaren deze gegevens zo lang je donateur blijft van En Suite tot twee jaar na beëindiging van je donateurschap. Je kunt op ieder moment een verzoek doen bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om je persoonsgegevens in te zien en/of aan te laten passen.

Gegevens van belangstellenden

Als je graag op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten van En Suite kun je je naam en e-mail adres aan ons doorgeven via het aanmeldformulier op onze website. Onder aan iedere e-mail die je van ons ontvangt staan instructies hoe je je gegevens kunt laten corrigeren of je weer af kunt melden. Na je afmelding verwijderen we je gegevens direct.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

In principe delen we geen persoonlijke gegevens van jou met derden. Hierop zijn een paar uitzonderingen die we hieronder beschrijven.

Externe dienstverleners

Wij schakelen ook externe dienstverleners in om te helpen met verschillende zaken. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting van onze website
  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten

De overheid

Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER").

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

En Suite neemt veel maatregelen om jouw gegevens te beveiligen, zowel op organisatorisch als op technisch gebied. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de leden voor wie het noodzakelijk is dat zij er mee werken. Geven wij jouw gegevens aan iemand anders? Dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie

Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Recht om bezwaar te maken

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken van belangstellenden. Zo kun je ons vragen om jouw gegevens niet langer te gebruiken voor uitnodigingen voor concerten. Onder aan elke e-mail die je van ons ontvangt als belangstellende staan instructies om je af te melden. Je kunt ook een e-mail sturen naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op beperking

Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Recht om vergeten te worden

Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij zo’n verzoek indient, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Je kunt dit verzoek indienen bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Maar je hebt ook het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over de wijze waarop En Suite met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met onze Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We helpen je graag.